وزارت ورزش و جوانان کمک هزینه تخصیصی به ورزشکاران و کادر فنی اعزامی به بازی‌های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ را پرداخت کرد.

وزارت ورزش و جوانان کمک هزینه تخصیصی به ورزشکاران و کادر فنی اعزامی به بازی‌های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ را پرداخت کرد.