امروز ـ دوشنبه ـ پیش از آغاز شب پنجم جشنواره موسیقی فجر اعلام شد که حق‌الزحمه گروه‌هایی که در سه روز نخست سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر اجرا داشتند، پرداخت شد….

امروز ـ دوشنبه ـ پیش از آغاز شب پنجم جشنواره موسیقی فجر اعلام شد که حق‌الزحمه گروه‌هایی که در سه روز نخست سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر اجرا داشتند، پرداخت شد.