معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: نیاز است پیگیری‌های لازم از سوی بانک‌ها و مدیران شعب انجام شود تا پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در استان سرعت بگیرد….

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: نیاز است پیگیری‌های لازم از سوی بانک‌ها و مدیران شعب انجام شود تا پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در استان سرعت بگیرد.