باشگاه الاهلی مصر با سرمربی سابق تیم ملی ایران وارد مذاکره شد.

باشگاه الاهلی مصر با سرمربی سابق تیم ملی ایران وارد مذاکره شد.