پیگیر این موضوع هستم تا وزنم را حدود 10 الی 15 کیلو کاهش دهم. البته مشکلی ندارم چرا که قد من 190 سانتیمتر است. شرایط بدنی‌ هم به گونه‌ای است که پتانسیل چاقی و لاغری را دارد…

پیگیر این موضوع هستم تا وزنم را حدود 10 الی 15 کیلو کاهش دهم. البته مشکلی ندارم چرا که قد من 190 سانتیمتر است. شرایط بدنی‌ هم به گونه‌ای است که پتانسیل چاقی و لاغری را دارد