با احتساب تیم‌های تهرانی لیگ برتر نزدیک به نیمی از لیگ برتری‌ها در پایتخت تمرین می‌کنند. پارس جنوبی جم در زمان حضور در لیگ برتر نیز در تهران تمرین می‌کرد…

با احتساب تیم‌های تهرانی لیگ برتر نزدیک به نیمی از لیگ برتری‌ها در پایتخت تمرین می‌کنند. پارس جنوبی جم در زمان حضور در لیگ برتر نیز در تهران تمرین می‌کرد