رسانه‌های چینی از پیدا شدن مردی که در ۲ سالگی ربوده شده بود خبر دادند، او پس از سال‌ها با پدرش دیدار کرد.

رسانه‌های چینی از پیدا شدن مردی که در ۲ سالگی ربوده شده بود خبر دادند، او پس از سال‌ها با پدرش دیدار کرد.