منابع خبری از شلیک پدافند ازبکستان به یک فروند هواپیمای نظامی افغانستان خبر دادند.

منابع خبری از شلیک پدافند ازبکستان به یک فروند هواپیمای نظامی افغانستان خبر دادند.