سریال «مرضیه» با بازی زنده‌یاد ماه‌چهره خلیلی از شنبه (۲۵ مرداد ماه) در شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

سریال «مرضیه» با بازی زنده‌یاد ماه‌چهره خلیلی از شنبه (۲۵ مرداد ماه) در شبکه دو سیما پخش خواهد شد.