سریال «گذر از رنج ها» به کارگردانی فریدون حسن پور از ۱۰ خرداد ماه از شبکه تماشا به روی آنتن می رود.

سریال «گذر از رنج ها» به کارگردانی فریدون حسن پور از ۱۰ خرداد ماه از شبکه تماشا به روی آنتن می رود.