فرماندار هشترود از پخش دارو، مواد غذایی و نان با ماشین آرگو هلال احمر، در روستاهای محصور در برف خبر داد.

فرماندار هشترود از پخش دارو، مواد غذایی و نان با ماشین آرگو هلال احمر، در روستاهای محصور در برف خبر داد.