۱۶ آذر ماه ۱۳۳۲ یادآور شجاعت، آزادی‌خواهی و استقلال دانشجویان است؛ همزمان با مطرح شدن ورود ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور وقت ایالت متحده آمریکا به تهران و از سرگیری روابط ایران با انگلیس، ناآرامی‌هایی در دانشگاه تهران صورت گرفت که در جریان آن دولت وقت…

۱۶ آذر ماه ۱۳۳۲ یادآور شجاعت، آزادی‌خواهی و استقلال دانشجویان است؛ همزمان با مطرح شدن ورود ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور وقت ایالت متحده آمریکا به تهران و از سرگیری روابط ایران با انگلیس، ناآرامی‌هایی در دانشگاه تهران صورت گرفت که در جریان آن دولت وقت پهلوی، برای پیشگیری از هرگونه اعتراضی، اقدام به سرکوب دانشجویان و اعزام سربازان و نیروهای ویژه به دانشگاه کرد.