پایگاه خبری شورای شهر شهرستان شهریار یکساله شد
پایگاه خبری شورای شهر شهرستان شهریار یکساله شد

شهریاریها به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای شهر شهریار : سید حسین حسینی مسئول پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر شهریار ، با اعلام این مطلب افزود : اطلاع‌ یابی به موقع از خواسته‌ها و نیازهای مردم و رساندن آن‌ها به گوش مدیران را یکی از مهمترین برنامه ها بر شمرد . وی تاکید […]

46c819b9شهریاریها به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای شهر شهریار : سید حسین حسینی مسئول پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر شهریار ، با اعلام این مطلب افزود : اطلاع‌ یابی به موقع از خواسته‌ها و نیازهای مردم و رساندن آن‌ها به گوش مدیران را یکی از مهمترین برنامه ها بر شمرد .

وی تاکید کرد: هزینه کردن در امر اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی نوعی سرمایه‌گذاری است چرا که این مهم می‌تواند نقش بسزایی در مشارکت مردم، به عنوان صاحبان اصلی شهر باشد ، و در نهایت این امر ، در افزایش رضایتمندی مردمی نیز بسیار موثر و مفید خواهد بود.

حسینی گفت : یکسال است که پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر شهریار راه اندازی شده و در طی این مدت توانسته ایم ارتباط خوبی با مردم و همچنین با رسانه ها و خبرگزاریها برقرار کنیم .

این مسئول ، هدف از ایجاد و راه اندازی این سایت را ارتباط دو سوی مردم با شورای شهر و شورای شهر با مردم برشمرد .

حسینی عنوان کرد : در این سایت ، اخبار ، رویدادها و عملکردو مصوبات شورا در شش سال گذشته و همچنین طرحها و پروژه هایی که قرار است در آینده به مرحله اجرا در آید مشهود است و مردم هم می توانند انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را از طریق پیامک با شورا ی شهر در این سایت قرار دهند.

وی اظهار داشت : در این مدت بیش از 250 خبر از شورای اسلامی شهر شهریار در رسانها ، خبرگزاریها وسایر سایتها منتشر شده که امیدواریم این روند ادامه دار بماند .

حسینی : ضمن تقدیر و تشکر ازخبرنگاران و مدیران و کاربران سایتها فعالیت خوب این پایگاه را مرهون تعامل و همکاری آنان دانست .