ششمین فصل مجموعه تلویزیونی «پایتخت» که اولین فصلش نوروز سال ۹۰ از شبکه یک سیما روی آنتن تلویزیون رفت در نوروز امسال از همین شبکه پخش شد و باز هم همانطور که انتظار می‌رفت مورد توجه مخاطبان قرار گرفت….

ششمین فصل مجموعه تلویزیونی «پایتخت» که اولین فصلش نوروز سال ۹۰ از شبکه یک سیما روی آنتن تلویزیون رفت در نوروز امسال از همین شبکه پخش شد و باز هم همانطور که انتظار می‌رفت مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.