دو تکواندو کار بانوی کشورمان با شکست در فینال، مدال نقره آسیایی را بدست آوردند.

دو تکواندو کار بانوی کشورمان با شکست در فینال، مدال نقره آسیایی را بدست آوردند.