امروز ممنوعیت‌های سفر به آمریکا برای ۲۶ کشور از جمله ایران به دلیل شیوع بیماری کرونا لغو می شود.

امروز ممنوعیت‌های سفر به آمریکا برای ۲۶ کشور از جمله ایران به دلیل شیوع بیماری کرونا لغو می شود.