تیم ملی نوجوانان ایران که با درخشش جام جهانی را آغاز کرده بود، و تا وقت اضافه پیروز مصاف حذفی با مراکش بود، کم آورد و گل خورد و در پنالتی‌ها نیز تسلیم شد تا راهی ۸تیم پایانی نشود…

تیم ملی نوجوانان ایران که با درخشش جام جهانی را آغاز کرده بود، و تا وقت اضافه پیروز مصاف حذفی با مراکش بود، کم آورد و گل خورد و در پنالتی‌ها نیز تسلیم شد تا راهی ۸تیم پایانی نشود