شب گذشته همه حجاج ایرانی حاضر در مکه مکرمه از فرودگاه جده به کشور بازگشتند و مسجدالحرام خالی از ایرانیان شد و امروز عملیات بازگشت حجاج کشورمان به پایان می‌رسد….

شب گذشته همه حجاج ایرانی حاضر در مکه مکرمه از فرودگاه جده به کشور بازگشتند و مسجدالحرام خالی از ایرانیان شد و امروز عملیات بازگشت حجاج کشورمان به پایان می‌رسد.