بررسی آمار مربیان خارجی در لیگ برتر نشان می‌دهد که مربیان خارجی پرسپولیس، بهترین آمار را از خود ثبت کرده‌اند.

بررسی آمار مربیان خارجی در لیگ برتر نشان می‌دهد که مربیان خارجی پرسپولیس، بهترین آمار را از خود ثبت کرده‌اند.