پرسپولیس با شکست برابر سپاهان عملا باعث شد تا آبی ها سه هفته زودتر به قهرمانی برسند.

پرسپولیس با شکست برابر سپاهان عملا باعث شد تا آبی ها سه هفته زودتر به قهرمانی برسند.