پیشکسوت باشگاه پرسپولیس: شما به تیم‌های حاشیه خلیج فارس نگاه کنید و ببینید آنها برای فوتبال، برای خانواده‌ها و… چطور هزینه می‌کنند. النصر عربستان رونالدو را به این کشور آورده و شک نکنید که آنها برای 20 سال آینده برنامه دارند، اما اینجا درنهایت پرسپول…

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس: شما به تیم‌های حاشیه خلیج فارس نگاه کنید و ببینید آنها برای فوتبال، برای خانواده‌ها و... چطور هزینه می‌کنند. النصر عربستان رونالدو را به این کشور آورده و شک نکنید که آنها برای 20 سال آینده برنامه دارند، اما اینجا درنهایت پرسپولیس قهرمان لیگ می‌شود و هیچ چیزی عایدش نخواهد شد.