قرنطینه وزیر خارجه کشورمان که به کرونا مبتلا شده بود پایان یافت.

قرنطینه وزیر خارجه کشورمان که به کرونا مبتلا شده بود پایان یافت.