بررسی معاملات امروز بازار سرمایه نشان می‌دهد پس از گام بلند دیروز شاخص کل در خلاف جهت اصلاح، امروز هم نماگرهای بازار سرمایه رنگ سبز به خود گرفتند. همین امر تا حدودی تعادل را به معاملات بورس برگرداند.
نوشته پایان بورس امروز 25 اردیبهشت 1402 / تعادل به ب…

بررسی معاملات امروز بازار سرمایه نشان می‌دهد پس از گام بلند دیروز شاخص کل در خلاف جهت اصلاح، امروز هم نماگرهای بازار سرمایه رنگ سبز به خود گرفتند. همین امر تا حدودی تعادل را به معاملات بورس برگرداند.
نوشته پایان بورس امروز 25 اردیبهشت 1402 / تعادل به بازار سرمایه بازگشت اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.