اکو ایران: پس از بی نتیجه ماندن رایزنی های وین در مارس 2021، پیش نویس ارائه شده توسط جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در چارچوبش به خواسته های دو طرف پرداخته شده بود،روزنه ای گشود و امیدها به احیای توافق هسته ای را افزایش داد؛ روزنه ای که …

اکو ایران: پس از بی نتیجه ماندن رایزنی های وین در مارس 2021، پیش نویس ارائه شده توسط جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در چارچوبش به خواسته های دو طرف پرداخته شده بود،روزنه ای گشود و امیدها به احیای توافق هسته ای را افزایش داد؛ روزنه ای که به واسطه متغیرهای مختلفی چون تداوم اختلاف نظرهای فنی میان ایران و نهاد ناظر اتمی، برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره و بعد تر همکاری نظامی ادعایی ایران و روسیه و نآارامی ها در ایران بسته شد.