آتش سوزی که بر اثر بخاری معیوب در ساختمانی در نیویورک رخ داد ده‌ها زخمی و ۱۷ کشته که ۸ نفر آن‌ها کودک بوند بر جای گذاشته است.

آتش سوزی که بر اثر بخاری معیوب در ساختمانی در نیویورک رخ داد ده‌ها زخمی و ۱۷ کشته که ۸ نفر آن‌ها کودک بوند بر جای گذاشته است.