رئیس‌جمهور پاکستان ضمن قدردانی از ایران برای حمایت‌های همیشگی از این کشور گفت که ایران برادر پاکستان است.

رئیس‌جمهور پاکستان ضمن قدردانی از ایران برای حمایت‌های همیشگی از این کشور گفت که ایران برادر پاکستان است.