فرمانده انتظامی استان هرمزگان از اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و شناسایی محل های دپو سوخت قاچاق در چندین محله شهرستان بندرعباس با کشف بالغ بر ۸۰ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت، توقیف ۹۵ مخزن سوخت و پنج دستگاه پمپ برقی خبر داد….

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و شناسایی محل های دپو سوخت قاچاق در چندین محله شهرستان بندرعباس با کشف بالغ بر ۸۰ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت، توقیف ۹۵ مخزن سوخت و پنج دستگاه پمپ برقی خبر داد.