بلال کریم در توییتی نوشته است که هدف بعدی این گروه شهرستان بازارک و رخه می‌باشد.

بلال کریم در توییتی نوشته است که هدف بعدی این گروه شهرستان بازارک و رخه می‌باشد.