سیدیاسر جبرائیلی، فعال سیاسی اصولگرا و نویسنده‌ی کتابی با عنوان «روایت رهبری» به بخشی از یادداشت اخیر عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای اصولگرا که سابقه‌ی مدیرمسئولی روزنامه‌ی جوان را در کارنامه دارد و اکنون مدیرمسئول همشهری است پاسخ داد. به‌گزارش انصاف نیوز…

سیدیاسر جبرائیلی، فعال سیاسی اصولگرا و نویسنده‌ی کتابی با عنوان «روایت رهبری» به بخشی از یادداشت اخیر عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای اصولگرا که سابقه‌ی مدیرمسئولی روزنامه‌ی جوان را در کارنامه دارد و اکنون مدیرمسئول همشهری است پاسخ داد. به‌گزارش انصاف نیوز، آقای جبرائیلی در صفحه‌ی توییتر خود نوشت: