اقتصادنیوز: مرکز ارتباطات وزارت صمت پیرو برخی مطالب منتشرشده پیرامون یک مکاتبه اداری و ایجاد برخی شبهات برای لغو یا توقف فعالیت سامانه تخصیص خودرو توضیحاتی ارائه داد….

اقتصادنیوز: مرکز ارتباطات وزارت صمت پیرو برخی مطالب منتشرشده پیرامون یک مکاتبه اداری و ایجاد برخی شبهات برای لغو یا توقف فعالیت سامانه تخصیص خودرو توضیحاتی ارائه داد.