مدیرعامل باشگاه پرسپولیس معتقد است قراردادهای این باشگاه با سرخپوشان، مشکلی بر سر راه شاگردان یحیی گل‌محمدی ایجاد نخواهد کرد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس معتقد است قراردادهای این باشگاه با سرخپوشان، مشکلی بر سر راه شاگردان یحیی گل‌محمدی ایجاد نخواهد کرد.