مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: در سال ۱۳۹۸ تعداد ۵۰ هزار و ۳۲۶ استعلام از دفاتر اسناد رسمی به ادارات ثبت ارسال و پاسخ آنان داده شده است و به طور متوسط در هر روز کاری پاسخ بیش از ۲۱۰ استعلام داده شده است….

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: در سال ۱۳۹۸ تعداد ۵۰ هزار و ۳۲۶ استعلام از دفاتر اسناد رسمی به ادارات ثبت ارسال و پاسخ آنان داده شده است و به طور متوسط در هر روز کاری پاسخ بیش از ۲۱۰ استعلام داده شده است.