فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنانی گفت: آمریکایی ها عادت کرده اند که بدون هیچ واکنشی به کشورها حمله کنند و همین موضوع باعث شد در محاسبات خود در قبال ایران اشتباه کنند….

فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنانی گفت: آمریکایی ها عادت کرده اند که بدون هیچ واکنشی به کشورها حمله کنند و همین موضوع باعث شد در محاسبات خود در قبال ایران اشتباه کنند.