ایلان ماسک مدیرعامل استارت آپ فضایی اسپیس ایکس آماده راه اندازی اینترنت ماهواره ای در ایران است.

ایلان ماسک مدیرعامل استارت آپ فضایی اسپیس ایکس آماده راه اندازی اینترنت ماهواره ای در ایران است.