پارسا ؛ شهریار بزرگترین منطقه آموزشی کشور را دارد
پارسا ؛ شهریار بزرگترین منطقه آموزشی کشور را دارد
شهرستان شهریار بزرگترین منطقه آموزشی کشور با 160 هزار دانش‌آموز و 7 هزار پرسنل شاغل.

به گزارش شهریاریها ، مجید پارسامدیر آموزش‌وپرورش شهریار گفت: آموزش‌وپرورش شهریار بزرگترین منطقه آموزشی در کشور با ۱۶۰ هزار دانش‌آموز و ۷ هزار پرسنل شاغل و ۱۰ هزار پرسنل بازنشسته است که این تعداد جمعیت آماری هم تهدید و هم فرصت است.

وی گفت: این منطقه ۳۸۰ ساختمان آموزشی و ۷۰ مدرسه با قدمت بالا و تخریبی دارد که عمر این بناها بعضاً از سایر مناطق در استان تهران هم بیشتر است، همچنین ۱۵ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی در شهرستان شهریار سبب شده که رتبه اول جمعیت آماری اتباع را در استان تهران داشته باشیم.

وی افزود: طی دو سال گذشته ۲۴ مدرسه در شهریار افتتاح یا در حال تکمیل است که این آمار نشان‌دهنده این است که هرماه به طورمتوسط یک مدرسه در شهریار افتتاح‌ شده است.
مطالب مرتبط