“پادکست ورزش سه”آرژانتین، ایستاده روی پای چپ – روز چهاردهم جام‌جهانیپادکست ورزش سه، ویژه جام‌جهانی، مسابقات مرحله یک هشتم جام بیست و دوم آغاز شد. هلند و آرژانتین از حریفان خودشون آمریکا و استرالیا گذشتند و باید در مرحله یک چهارم به مصاف هم بروند، از جم…

"پادکست ورزش سه"آرژانتین، ایستاده روی پای چپ - روز چهاردهم جام‌جهانیپادکست ورزش سه، ویژه جام‌جهانی، مسابقات مرحله یک هشتم جام بیست و دوم آغاز شد. هلند و آرژانتین از حریفان خودشون آمریکا و استرالیا گذشتند و باید در مرحله یک چهارم به مصاف هم بروند، از جمله اتفاقات مهم بازی آرژانتین و استرالیا می ‌توان به ناجی بودن مسی برای آرژانتینی‌ها اشاره کرد.شما می‌توانید این پاد کست را در کست باکس  هم گوش کنید