«سلمان بن عبد العزیز آل سعود» پادشاه عربستان سعودی شامگاه روز سه‌شنبه «خالد الحربی» مدیر اداره امنیت عمومی را برکنار کرد.

«سلمان بن عبد العزیز آل سعود» پادشاه عربستان سعودی شامگاه روز سه‌شنبه «خالد الحربی» مدیر اداره امنیت عمومی را برکنار کرد.