یک رسانه آمریکایی مدعی شد روسیه در تلاش است تا میان ایران و عربستان سعودی توافق حاصل کند.

یک رسانه آمریکایی مدعی شد روسیه در تلاش است تا میان ایران و عربستان سعودی توافق حاصل کند.