کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی برای برد مقابل ولز در جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر حدود ۱۵میلیارد ریال پاداش گرفته است.

کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی برای برد مقابل ولز در جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر حدود ۱۵میلیارد ریال پاداش گرفته است.