یونس سمیع پور خرم‌آبادی شهردار باغستان شد
یونس سمیع پور خرم‌آبادی شهردار باغستان شد

شهریاریها : در پیشنهاد شورای شهر باغستان استاندار تهران شهردار آن شهر را منصوب کرد. سید حسین هاشمی استاندار تهران در پی پیشنهاد شواری اسلامی شهر باغستان آقای یونس سمیع پور خرم‌آبادی را به سمت شهردار منصوب کرد. متن این حکم بدین شرح است : جناب آقای یونس سمیع پور خرم‌آبادی سلام علیکم بنا به صورتجلسه […]

باغستانشهریاریها : در پیشنهاد شورای شهر باغستان استاندار تهران شهردار آن شهر را منصوب کرد.

سید حسین هاشمی استاندار تهران در پی پیشنهاد شواری اسلامی شهر باغستان آقای یونس سمیع پور خرم‌آبادی را به سمت شهردار منصوب کرد.
متن این حکم بدین شرح است :

جناب آقای یونس سمیع پور خرم‌آبادی
سلام علیکم
بنا به صورتجلسه شماره 7 مورخ 31/6/1392 شورای اسلامی شهر باغستان و در اجرای تبصره 3 ذیل ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 به موجب این حکم به سمت شهردار باغستان منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با جدیت و اهتمام و بهره‌گیری از نیرو‌های خدوم و متخصص، هماهنگ با مدیران ارشد شهرستان و استان و تعامل سازنده با کلیه نهادها و سازمان‌ها و شورای اسلامی شهر در جهت تحقق برنامه‌های دولت خدمتگزار در حیطه شرح وظایف شهرداران به ویژه گسترش اقدامات عمرانی و آبادانی شهر با رعایت قوانین و نگرش اصولی عدالت گستری، مهروزی و خدمت به شهروندان موفق و مؤید باشید.