ویژگی ویدیو مسیج تلگرام، به‌زودی برای واتساپ منتشر می‌شود. از این طریق کاربران می‌توانند ویدیوهای کوتاه ۱ دقیقه‌ای را به‌ اشتراک بگذارند….

ویژگی ویدیو مسیج تلگرام، به‌زودی برای واتساپ منتشر می‌شود. از این طریق کاربران می‌توانند ویدیوهای کوتاه ۱ دقیقه‌ای را به‌ اشتراک بگذارند.