مدیر امور حقوقی فدراسیون فوتبال می‌گوید این فدراسیون به خاطر قرارداد مارک ویلموتس ۳۲ میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بدهکار است.

مدیر امور حقوقی فدراسیون فوتبال می‌گوید این فدراسیون به خاطر قرارداد مارک ویلموتس ۳۲ میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بدهکار است.