از آنجا که کروناویروس جدید همچنان در حال گسترش است، مردم اقدامات احتیاط آمیز زیادی را انجام می‌دهند تا اطمینان حاصل شود که محیط خانه آن‌ها از ویروس عاری است و خطر ابتلا به عفونت کمتر می‌شود. همه ما هفته هاست که مدام شستشو و نظافت داریم….

از آنجا که کروناویروس جدید همچنان در حال گسترش است، مردم اقدامات احتیاط آمیز زیادی را انجام می‌دهند تا اطمینان حاصل شود که محیط خانه آن‌ها از ویروس عاری است و خطر ابتلا به عفونت کمتر می‌شود. همه ما هفته هاست که مدام شستشو و نظافت داریم.