طبق آخرین یافته‌های CDC (مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در ایالات متحده)، انتقال ویروس کرونا از سطوح آلوده هنوز یک احتمال است.

ویروس کرونا به‌آسانی از لمس سطوح یا اشیاء منتقل نمی‌شود

طبق آخرین یافته‌های CDC (مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در ایالات متحده)، انتقال ویروس کرونا از سطوح آلوده هنوز یک احتمال است.