۲ گل تیم ملی فوتبال امید در بازی دوستانه مقابل پرسپولیس را ببینید.

۲ گل تیم ملی فوتبال امید در بازی دوستانه مقابل پرسپولیس را ببینید.