گل اول یوونتوس به ساسولو با ضربه زیبای آنخل دی ماریا در دقیقه ۲۶ را ببینید.

گل اول یوونتوس به ساسولو با ضربه زیبای آنخل دی ماریا در دقیقه ۲۶ را ببینید.