گل اول اینتر به میلان در دربی دلامادوننیا توسط لائوتارو مارتینس روی پاس گل هاکان چالهان‌اوغلو در دقیقه ۳۴ بازی به ثمر رسید.

گل اول اینتر به میلان در دربی دلامادوننیا توسط لائوتارو مارتینس روی پاس گل هاکان چالهان‌اوغلو در دقیقه ۳۴ بازی به ثمر رسید.