بفض ساکت الهامی سرمربی سابق نساجی که توانست تیمش را قهرمان جام حذفی کند اما پس از آن از کار برکنار شد در گفت و گوی زنده تلویزیونی شکست. او گفت:‌ «گناه من این است که نساجی را قهرمان کردم. شماره و اسم همسر من را بین تماشاگران اراک پخش کرده‌اند. من تنهاتر…

بفض ساکت الهامی سرمربی سابق نساجی که توانست تیمش را قهرمان جام حذفی کند اما پس از آن از کار برکنار شد در گفت و گوی زنده تلویزیونی شکست. او گفت:‌ «گناه من این است که نساجی را قهرمان کردم. شماره و اسم همسر من را بین تماشاگران اراک پخش کرده‌اند. من تنهاترین آدم این فوتبال هستم.» او افزود: «من را به دلیل اینکه هنگام محرومیت به رختکن تیم رفته‌ام ۵ جلسه محروم کرده‌اند. مگر مربی‌های دیگر هنگام محرومیت‌شان به رختکن نمی‌روند؟ این رسم برخورد با مربی‌ایی که در ۳ سال ۲ جام گرفته نیست»