مجری شبکه الجزیره در گفت‌وگو با ریچارد گودستاین، فرستاده ویژه بیل کلینتون رئیس‌جمهور اسبق آمریکا به خاورمیانه، بارها وی را در برابر سوالاتی قرار می‌دهد که گودستاین پاسخ درستی برای آن ندارد و در واقع کیش و مات می‌شود….

مجری شبکه الجزیره در گفت‌وگو با ریچارد گودستاین، فرستاده ویژه بیل کلینتون رئیس‌جمهور اسبق آمریکا به خاورمیانه، بارها وی را در برابر سوالاتی قرار می‌دهد که گودستاین پاسخ درستی برای آن ندارد و در واقع کیش و مات می‌شود.