علیرضا یزدانی معتقد است داور ازبکستانی به درستی هافبک سرخ‌ها را اخراج کرد.

علیرضا یزدانی معتقد است داور ازبکستانی به درستی هافبک سرخ‌ها را اخراج کرد.